Børns Voksenvenner Odense

 

Velkommen til Børns Voksenvenner Odense

 

Børns Voksenvenner Odense har siden 1998

etableret kontakt mellem børn, som har en spinkel voksenkontakt med frivillige, ressourcestærke voksne, som har lyst til at opbygge venskaber med børn.

Alle de børn vi har på venteliste, kommer fra kærlige hjem, men vokser oftest op med én forældre, typisk pga. dødsfald, skilsmisse, stor geografisk afstand o.lign.

Har børnene et spinkelt familienetværk, kan de savne voksne rollemodeller, som de kan være fortrolige med, lave aktiviteter med og have for sig selv. Den voksenkontakt børnene møder i skole og institutioner, er oftest for en kortere periode og skal deles mange andre børn.

Erfaringer viser, at et barn der bliver set, hørt og forstået af flere voksne, som de har en tæt relation til, får styrket selvværdet. Barnets evne til social kontakt forbedres, og dets syn på livet og verden udvider sig.

Ved at blive voksenven for et barn gør du en livslang forskel!

Find os på Facebook her

Adresse

Ny Vestergade 2A

5000 Odense

Tlf. 2926 7842

Mail: odense@voksenven.dk

Vinder af årets Ildsjælepris 2015

Nyheder

 

Generalforsamling

Mandag den 9. maj kl. 18.00

 

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V

 

Foredrag/ oplæg til samtale om ”Hvordan skabes relationer til børn” ved Psykolog Per Nielsen.

 

Kl. 19.30 - Generalforsamling

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning ved formand Hanne Syrak

3. Regnskab og kontigent

4. Indkomne forslag

5. Oplæg fra bestyrelsen om foreningens fremtidige arbejde

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af 2 suppleanter

8. Evt.

 

Alle interesserede kan deltage i generalforsamlingen, og medlemmer af foreningen kan stemme. Du melder dig ind i foreningen ved at indbetale 100 kr. på

Konto nr. 5391 0000253399. Husk at anføre navn og kontaktoplysninger. Det er muligt at

melde sig ind på dagen. Medlemsskabet gælder for 1 år.

 

Af hensyn til bestilling af forplejning vil vi gerne have en tilmelding senest torsdag den 5.maj.

 

-------------------------------------------------

 

Eventyrløb den 5. maj.

Kom og mød os på vores standplads.

 

Kursus for nye voksenvenner

Næste kursus for nye voksenvenner er den 24. maj og 31. maj.